Humanitarian Aid of the Czechoslovak Red Cross for Soviet Russia and Ukraine During Thefamine of 1921-1923s

Grigory G. Tsidenkov – candidate of sociological sciences, associate professor of the Chair of Management and Service, Samara State University of Social Sciences and Education. 443099, Russia, Samara, ul. M. Gorky, 65/67. E-mail: gcidenkov@yandex.ru.
 
Archive: 
Вся статья: 

DOI 10.24833/2071-8160-2018-6-63-62-80 (Read the article in PDF)

The article highlights and summarizes the main aspects of the work of the Czechoslovak Red Cross in Soviet Russia and Ukraine during the famine of 1921-1923s. Its sources are documents from the Russian archives, the National Archives of Sweden, first introduced into scientific circulation in Russia, as well as the memories of the participants in the events. The substantial assistance to the starving population was provided by the Nansen International Relief Committee. One of the organizations that belonged to this Committee was the Czechoslovakian Red Cross. The Czechoslovakian Red Cross united several charitable organizations under its authority and worked in the regions most affected by the famine: in Samara province and in Berdyansk and Melitopol districts on the territory of the Ukrainian SSR and the Autonomous Crimean SSR. The aid was provided not only in the form of sending humanitarian supplies to the starving areas, but also by sending their own expedition of the Czechoslovak Red Cross to work in disaster-affected areas. The article reveals the scope of the assistance and provides some details on the activities of the Czechoslovak Red Cross in Soviet Russia and Ukraine during this period. Special attention is paid to a part of the wellknown history of the evacuation of children from the starving provinces to Czechoslovakia, namely the little-studied aspect of their re-evacuation after the end of the famine disaster. The article contains references to the receipt of Czechoslovak humanitarian aid to the starving people from the other organizations and sources, such as Workers International Relief, donations from private and official persons, works of art in favor of the starving.

Key words: the famine of 1921-1923, foreign aid, evacuation of children, Czechoslovakian Red Cross, Nansen Committee, the International Committee for Russian Relief, Samara province, Melitopol, Berdyansk.

References
1. Anshakova Yu.Yu., Anshakova Yu.Yu. Gumanitarnaya deyatelnost Shvedskogo Krasnogo Kresta v Rossii vo vremya goloda nachala 1920-kh godov [Humanitarian activities of the Swedish Red Cross in Russia during the famine of the early 1920s.]. Rossyskaya gosudarstvennost: ot istokov do sovremennosti. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Samara, 13-15 sentyabrya 2012 g. Samara, Samarskiy nauchnyi tsentr RAN Publ., 2012. Pp. 448-453 (in Russian).
2. Dokumenty i materialy po istorii Sovetsko- Chekhoslovatskikh otnosheny. T.1. Noyabr 1917 g. – avgust 1922 g. [Documents and materials on the history of Soviet- Czechoslovak relations. T.1. November 1917 - August 1922]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 552 p. (In Russian).
3. Golod v Srednevolzhskom Kraye v 20-30- e gody XX veka [The Famine in the Middle Volga region in the 20-30s of the twentieth century]. Vol. 1. Golod v Samarskoy gubernii v 20-e gody XX veka [Hunger in the Samara province in the 20s of the twentieth century]. Sbornik dokumentov GBUSO «Samarsky oblastnoy gosudarstvenny arkhiv sotsialno-politicheskoy istorii » [Samara Regional State Archive of Social and Political History Collection], GBUSO «Tsentralny gosudarstvenny arkhiv Samarskoy oblasti» [Central State Archive of the Samara Region]. Samara, 2014. 516 p. (In Russian).
4. Kameneva O.D. Kak proletarii vsekh stran pomogayut golodayushchim Rossii [As proletarians of all countries help the starving Russia]. Moscow, Novaya Moskva Publ., 1923. 88 p. (In Russian).
5. Makarenko A.A. Mirovoy proletariat – strane Sovetov [The world proletariat to the land of the Soviets]. Kiyev, Akademiya nauk USSR Publ., 1963. 283 p. (In Russian)
6. Minchev D. Mezhrabpom – organizatsiya proletarskoy solidarnosti [Mezhrabpom - the organization of proletarian solidarity]. 1921-1935. Moscow, Mysl’ Publ., 1971. 303 p. (In Russian)
7. Polyakov V.A. Golod v Povolzhye, 1919- 1925 gg.: proiskhozhdeniye, osobennosti, posledstviya [Hunger in the Volga region, 1919-1925.: Origin, features, consequences]. Volgograd, Volgogradskoye nauchnoye izdatelstvo Publ., 2007. 735 p. (In Russian)
8. Smirnova T.M. O sudbe sovetskikh detey, evakuirovannykh v Chekhoslovakiyu v nachale 1920-kh godov [On the fate of Soviet children evacuated to Czechoslovakia in the early 1920s]. Otechestvennaya istoriya, 2007, no. 1, pp. 77-93 (in Russian).
9. Sovetsko-Chekhoslovatskiye otnosheniya mezhdu dvumya voynami (1918- 1939). Iz istorii gosudarstvennykh, diplomaticheskikh, ekonomicheskikh i kulturnykh svyazey [Soviet-Czechoslovak relations between the two wars. From the history of state, diplomatic, economic and cultural ties]. Moscow, Nauka Publ., 1968. 228 p. (In Russian).
10. Tarle G.Ya. Druzya strany Sovetov [Friends of the country of the Soviets]. Moscow, Nauka Publ., 1968. 420 p. (In Russian).
11. Tsidenkov G.G. Organizatsionnaya struktura missii Shvedskogo Krasnogo Kresta po okazaniyu pomoshchi golodayushchim Samarskoy gubernii vo vremya goloda 1921-1923 godov [The organizational structure of the Swedish Red Cross mission to assist the starving Samara province during the famine of 1921-1923]. Samarsky nauchny vestnik, 2018, vol.7, no.1 (22). (In Russian).
12. Československá dobrovolná pomoc hladovéjcím v Rusku a na Ukrajiné. Oficielní publikace [Czechoslovak Voluntary Assistance to Hunger in Russia and the Ukraine. Official publications]. Prague, Lazarska ulice 11 Publ., 1923. 20 p. (In Czech).