Public-Private Partnership in the EAEU Transit Economy: Russia and Central Asia States

Egor V. Pak – PhD in Economic Sciences, Senior Lecturer, Department of Foreign Economic Relations and Foreign Affairs. MGIMO- University, 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia. E-mail: egor_pak@mail.ru.
 
Archive: 
Вся статья: 

DOI 10.24833/2071-8160-2018-5-62-174-183 (Read the article in PDF)

Book Review. Zoidov, K., Medkov, A., Zoidov, Z. “Public-Private Partnership – The Basis of Innovative Development and Security in The Transit Economy” / Foreword and ed. by V. Tsvetkov. Moscow: Economic Education Publishing House, 2017, 528 p. (In Russian)

The book under review is a collective monograph of authors representing Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences. The monograph applies quantitative methods of analysis to capture current problems and prospects of building transit economy in Russia and Central Asian states on the public-private partnership basis

Key words: transit economy, transport infrastructure, public-private partnership, EAEU, Russia, Central Asia

References
1. Varnavskiy V.G., Tsvikun A.D. Upravlenie krupnymi infrastrukturnymi sistemami na osnove kontsessiy i proektnogo finansirovaniya [Management of large infrastructure systems based on concessions and project financing]. Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnykh sistem [Management of development of largescale systems]. Ed. by A.D. Tsvirkun. Moscow, Fiziko-matematicheskaya literatura Publ., 2015. Pp. 95-115 (in Russian).
2. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo – osnova stabilnosti, razvitiya i ekonomicheskoy bezopasnosti transportno-tranzitnoy sistemy Rossii [Public-private partnership - the basis of stability, development and economic security of the transport and transit system of Russia]. Ed. by V.A. Tsvetkova. Moscow, IPR RAN Publ., 2016. 222 p. (In Russian).
3. Yeganyan A.S. Investitsii v infrastrukturu: dengi, proekty, interesy. GChP, kontsessii, proektnoe finansirovanie [Investments in infrastructure: money, projects, interests. PPP, concessions, project financing]. Moscow, Alpina Publ., 2015. 850 p. (In Russian).
4. Maksimov V.V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v transportnoy infrastrukture: kriterii otsenki kontsessionnykh konkursov [Public-Private Partnership in Transport Infrastructure: Criteria for Evaluating Concession Tenders]. Moscow, Alpina Publ., 2010. 178 p. (In Russian).
5. Malitskaya Ye.A. Otsenka effektivnosti proektnogo finansirovaniya na zheleznodorozhnom transporte [Evaluation of the effectiveness of project financing in railway transport]. PhD dis. Moscow, 2014. 224 p. (In Russian).
6. Pak Ye.V., Meshalkin V.P., Kantyukov R.A., Kolesnikov A.V. Organizatsionnoekonomicheskiy analiz perspektiv razvitiya truboprovodnogo kompleksa i transportno-logisticheskoy infrastruktury Kazakhstana v ramkakh Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [Organizational and economic analysis of the prospects for the development of the pipeline complex and the transport and logistics infrastructure of Kazakhstan within the framework of the Eurasian Economic Union]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 2015, no. 2, pp. 28-39 (in Russian).
7. Perspektivy razvitiya proekta YeAES k 2025 godu. Rabochaya tetrad. Spetsvypusk [Prospects for the development of the EAEU project by 2025. Workbook. Special Issue]. Moscow, NP RSMDPubl., 2017. 92 p. (In Russian).
8. Prokofeva T.A., Klimenko V.V. Regionalnye transportno-logisticheskie sistemy: strategicheskoe planirovanie i upravlenie funktsionirovaniem i razvitiem [Regional transport and logistics systems: strategic planning and management of operation and development]. Ed. by T.A. Prokofeva. Moscow, ITKOR Publ., 2016. 630 p. (In Russian).
9. Prokofeva T.A., Khairov B.G. Logisticheskie klastery v ekonomike Rossii [Logistic clusters in the Russian economy]. Ed. by T.A. Prokofeva. Moscow, ITKOR Publ., 2016. 418 p. (In Russian).
10. Razvitie tranzitnoy ekonomiki – osnova stabilnosti, bezopasnosti i modernizatsii Rossii i stran Tsentralnoy Azii [The development of a transit economy - the basis of stability, security and modernization of Russia and Central Asian countries]. Ed. by V.A. Tsvetkov. Moscow, TsEMI RAN Publ., 2016. 339 p. (In Russian).
11. Rezer A.V. Metodologiya upravleniya integrirovannymi transportno-logisticheskimi sistemami [Management Methodology of Integrated Transport and Logistics Systems]. Moscow, 2015. 48 p. (In Russian).
12. Reshetova Ye.M. Mekhanizmy finansirovaniya dorozhnoy infrastruktury v Rossii i v mire: istoriya razvitiya, sovremennoe sostoyanie, luchshie mirovye praktiki [Financing mechanisms for road infra-structure in Russia and in the world: history of development, current state, best international practices]. Ed. by M.Ya. Blinkin. Moscow, VShE Publ., 2015. 551 p. (In Russian).
13. Transportnye koridory Shelkovogo puti: analiz barerov i rekomendatsii po napravleniyu investitsiy [Silk Road Transport Corridors: analysis of barriers and recommendations on the direction of investment]. St. Petersburg, TsII Ye- ABR Publ., 2018. 50 p. (In Russian).
14. Transportnye koridory Shelkovogo puti: potentsial rosta gruzopotokov cherez Ye- AES [Silk Road Transport Corridors: potential for growth in cargo traffic through the EEU]. St. Petersburg, TsII YeABR Publ., 2018. 74 p. (In Russian).
15. Tsvetkov V.A., Zoidov K.Kh., Medkov A.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo – osnovnaya forma realizatsii transportno-tranzitnogo potentsiala Rossii [Public-private partnership - the main form of realization of the transport and transit potential of Russia]. Ekonomika regiona, 2017, no. 1, pp. 1-12 (in Russian).
16. Tsvetkov V.A., Zoidov K.Kh., Medkov A.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo pri sozdanii sovmestnykh predpriyatiy v transportno-tranzitnoy sisteme Rossii. Chast 2. [Public-private partnership in creating joint ventures in the transport and transit system of Russia. Part 2.]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii, 2017, no. 1, pp. 61- 74 (in Russian).
17. Tsvetkov V.A., Zoidov K.Kh., Medkov A.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo pri sozdanii sovmestnykh predpriyatiy v transportno-tranzitnoy sisteme Rossii. Chast 1. [Public-private partnership in creating joint ventures in the transport and transit system of Russia. Part 1.]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii, 2016, no. 4, pp. 79- 91 (in Russian).
18. Ahmad E. Infrastructure Finance in the Developing World: Public Finance Underpinnings for Infrastructure Financing in Developing Countries. G24/GGGI Working Paper Series, 2015. 21 p.
19. Blinkin M. Infrastructure and Transportation. Russia. Ed. by I. Studin. London, Palgrave Macmillan Publ., 2018. Pp. 195-204.
20. Garrido L., Gomez J. Baeza M., Vassalo J. Is EU Financial Support Enhancing the Economic Performance of PPP Projects? An Empirical Analysis on the Case of Spanish Road Infrastructure. Transport policy, 2017, no. 56, pp. 19-28.
21. Kamenetskii M. Investment and Construction Activities in Modern Russia: State and Trends. Studies on Russian Economic Development, 2016, vol. 27, no. 4, pp. 390-399.
22. Kolesnikov Yu. A., Pavlyuk A. V., Radachinsky Yu. N., & Rodionova N. D. Problems of Implementation of Public- Private Partnership in Russia. European Research Studies Journal, 2018, no. 21, pp. 187-197.
23. Terentieva K., Vagizova V. Financial Instruments of Infrastructure Projects Development. International Business Management, 2015, vol. 9, no. 5, pp. 885-890.
24. Vinokurov E., Tsukarev T. The Belt and Road Initiative and the Transit Countries: an Economic Assessment of Land Transport Corridors. Area Development and Policy, 2018, vol. 3, pp. 93-113.